สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Love in Between

   Full
   นักแสดง: Zhang Yao Zhang Yaqin Zou Tingwei
   The incognito Hou Mansion's young master Zuo Qingci and the disguising thief Fei Kou'er become entangled in the chaos of their country while seeking for the splendid mountain and river map. Through investigation, the two turn out a secret history, and it even implicates the truth of the imperial court ten years ago. The two admire each other and fall in love, punishing vice and rewarding virtue. They are obviously within reach, but seemingly apart forever.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   The Fox's Summer SS1

   Song Yun and Jiang Chao's Romantic Comedy Love Story

   Full

   The Chang'An Youth

   Wang Yuwen and Caesar Wu's sweet love story.

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   Full

   Love is in the air

   Sweet Love between "Little Wolf Dog" Wang Ziji and Ivy Chen