สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Young and Beautiful

   Full
   นักแสดง: Crystal Zhang Xu Kaicheng Gao Zhiting Li Muchen NiuZifan Yang Yandong Joy Sheng Zhang Xin
   In 2008, a 19-year-old village girl Liu Wenjing from Shanxi went to Shanghai all alone. There she met Huahua and Xing Tianming and made friends with them, thus her life changed. During the following decade, Liu Wenjing and her friends helped each other and fought for their own goals but Liu Wenjing gradually lost herself. Influenced by friendship and kinship, she came to her senses, abandoned her empty life and finally found back her original aspiration.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   A Taste of First Love

   A Taste of First Love

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Lover or Stranger

   Lover or Stranger

   Full

   Unexpected

   The love adventure of a cartoonist

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love