สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Young and Beautiful

   Full
   นักแสดง: Crystal Zhang Xu Kaicheng Gao Zhiting Li Muchen NiuZifan Yang Yandong Joy Sheng Zhang Xin
   In 2008, a 19-year-old village girl Liu Wenjing from Shanxi went to Shanghai all alone. There she met Huahua and Xing Tianming and made friends with them, thus her life changed. During the following decade, Liu Wenjing and her friends helped each other and fought for their own goals but Liu Wenjing gradually lost herself. Influenced by friendship and kinship, she came to her senses, abandoned her empty life and finally found back her original aspiration.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   A Taste of First Love

   A Taste of First Love

   Full

   Soft Memory

   "Dream-catching drummer " Shi Zixun is full of charm.

   Full

   Love of Aurora

   Guan Xiaotong Fall in love with Ma Ke

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   VIP
   Full

   Sweet Dreams

   Dilraba and Deng Lun's sweet love

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan