สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Fox's Veil

   Every Thu - Sat at 11 AM (2EP/day) | VIP 4EP earlier | Total 15EP
   Rent
   Full
   นักแสดง: Wang Xinyan Song Mei'er Zhou Xiaowei Xie Yangyanmu
   Jiang Ziya sealed Su Daji. Years later, a woman named Yang Wanqiu stole the sealed magic weapon and released Daji. Su Daji pretended to help Yang Wanqiu, but in fact, she secretly sucked her energy and used her to capture Qiqiao Linglong's heart. Jiang Tianshi came to the rescue, but was injured by Su Daji. At the critical moment, Yang Wanqiu awakened her soul and made a choice...

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   With You

   The stars restore the memory of the fight against the epidemic

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou