สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star