สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   Full

   Super Star Academy

   A handsome boy enters Super Star Academy

   Full

   Sand Puzzle

   Wu Lei and Qinhao opens their adventure tour.

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   Women Wrestling

   The Incredible Life of an Ancient Female Wrestler

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   VIP
   Full

   Fighting Mr. 2nd Special Edition

   We Best Love, Fighting Mr. 2nd.

   Full

   Cold Case

   Four policewomen reveal the truth of the cold case

   Full

   Detective L

   Bai Yu and You Jingru Became the super detective

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love