สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   VIP
   Full

   Fighting Mr. 2nd Special Edition

   We Best Love, Fighting Mr. 2nd.

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man