สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Grave Keepers

   Full
   นักแสดง: Ian Yi Evan Ma Wang Yueting Sun Lulu Chen Yucheng Ziluo Zhao Han Zhongyu
   Legend has it that Luo Wuzi helped the First Emperor of Qin build his Mausoleum, and built another nine tombs to store the rare treasures in world. He was named King of the Tomb by Qin Emperor and then established a tomb sect to be responsible for the construction and protection of the royal mausoleums. In order to prevent future generations from stealing, Luo Wuzi divided the tomb sect into two, the tomb attacking faction of Luo family and tomb guarding faction of Murong family. The two factions have maintained a balance for thousands of years, and Murong family has inherited the tomb king for more than ten generations. However, during the turbulent Five Dynasties and Ten Kingdoms, Murong Xian succeeded to the throne. Rumor has it that he robbed the tomb. And the balance between two factions gradually becomes fragile...

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   The Untamed Top 10 Scenes

   The Untamed Top 10 Scenes

   VIP
   Full

   Fighting Mr. 2nd Special Edition

   We Best Love, Fighting Mr. 2nd.

   Full

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Full

   Qin Dynasty Epic

   Showing the historical trend of national unification

   VIP
   Full

   Stand By Me S3

   Stand By Me S3

   Full

   Farewell to Arms

   Zhang Han and Jiao Junyan in the War of Resistance

   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully