สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Stray Birds

   Full
   นักแสดง: Xu Lu Gao Zhiting QiuHenan Yu Chen Wen Sheng Xiao Haoran Xu Weiluo
   Straight-A student Su Xiao Man came back to China and planned to start a career. At the airport, she fell in love with IT genius Wu Yue at the first sight. Wu Yue led a difficult life and carried much hatred. They happened to be colleagues with rich second-generation Lin Shao Ting and tech guy Zhang Jiang in Brain Data. While Chai Qing who worked in Brain data and who’s also Su Xiao Man’s bestie failed in both love and career, so she started to scheme on Su Xiao Man. Subtle changes took place among those people because of their love, hate, trust and betrayal. Enthusiastic as they were, could they adapt to the law of jungle and could they keep the pureness of friendship and the loyalty of love?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story