สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Stray Birds

   Full
   นักแสดง: Xu Lu Gao Zhiting QiuHenan Yu Chen Wen Sheng Xiao Haoran Xu Weiluo
   Straight-A student Su Xiao Man came back to China and planned to start a career. At the airport, she fell in love with IT genius Wu Yue at the first sight. Wu Yue led a difficult life and carried much hatred. They happened to be colleagues with rich second-generation Lin Shao Ting and tech guy Zhang Jiang in Brain Data. While Chai Qing who worked in Brain data and who’s also Su Xiao Man’s bestie failed in both love and career, so she started to scheme on Su Xiao Man. Subtle changes took place among those people because of their love, hate, trust and betrayal. Enthusiastic as they were, could they adapt to the law of jungle and could they keep the pureness of friendship and the loyalty of love?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   Full

   See You Again

   Tang Yan and Shawn Dou go back to the past and look for the true love

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   VIP
   Full

   About is Love S2

   Maybe It's Love

   Full

   The Bachelors

   Continue! Guo Jingfei and Tan Zhuo Get Remarried