สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Stray Birds

   Full
   นักแสดง: Xu Lu Gao Zhiting QiuHenan Yu Chen Wen Sheng Xiao Haoran Xu Weiluo
   Straight-A student Su Xiao Man came back to China and planned to start a career. At the airport, she fell in love with IT genius Wu Yue at the first sight. Wu Yue led a difficult life and carried much hatred. They happened to be colleagues with rich second-generation Lin Shao Ting and tech guy Zhang Jiang in Brain Data. While Chai Qing who worked in Brain data and who’s also Su Xiao Man’s bestie failed in both love and career, so she started to scheme on Su Xiao Man. Subtle changes took place among those people because of their love, hate, trust and betrayal. Enthusiastic as they were, could they adapt to the law of jungle and could they keep the pureness of friendship and the loyalty of love?

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   Full

   When We Were Young

   90's Genius Boy and Sassy girl

   VIP
   Full

   My Love, Enlighten Me

   the love story of an old-style president and a cute girl

   Full

   Edge to Happiness

   Ma Tianyu Deng Jiajia happy family

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   As Long as You Love Me

   Dylan Xiong and Lai Yumeng's sweet love story