สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The King's Avatar

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Yang Jiang Shuying Lai Yumeng Leo Liang Li Muchen
   Ye Xiu, a top player in the online game named Glory, was expelled by the game club for various reasons. After leaving the club, he was taken in by Chen Guo, the owner of Xingxin Internet Cafe, and became a network manager on night shift. Ye Xiu, who had ten years of experience in games, did not intend to give up his beloved "Glory". So Ye Xiu restarted his ID account "Jun Mo Xiao", held an unfinished self-made weapon named a thousand machine umbrella, and re-entered the game in the newly opened 10th district of Glory to achieve his plan to return to the top. Jun Mo Xiao showed extraordinary talents in the 10th District and Ye Xiu met many new friends during the process of open up the 10th District with whom he formed a strong team and embarked on a glorious journey for their dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl