สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Imperial Coroner

   VIP
   Full
   นักแสดง: Su Xiaotong Wang Ziqi Yang Yandong Zhao Yaoke
   In late Tang Dynasty, a girl called Chuchu had been dreaming of being a coroner so she went to take the coroner exam in Chang'an. She met Lord Anjun Xiao Jinyu who was famous for solving crime puzzles. Then she worked as his partner and they revealed lots of mysterious cases. The origin of Chuchu shocked many powers and cracked the balance between them. Thus the power battle began. With cases exposed one after another, Chuchu and Xiao Jinyu gradually resolved the world-shaking case that lasted for 18 years. After that, they got married and Chuchu even got approved by the emperor and attained the title of Imperial Coroner. Finally, she finally fulfilled her dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Four Daughters of Luoyang

   Lai Yumeng and Yu Yijie Enter Into An Arranged Marriage

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time