สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Imperial Coroner

   VIP
   Full
   นักแสดง: Su Xiaotong Wang Ziqi Yang Yandong Zhao Yaoke
   In late Tang Dynasty, a girl called Chuchu had been dreaming of being a coroner so she went to take the coroner exam in Chang'an. She met Lord Anjun Xiao Jinyu who was famous for solving crime puzzles. Then she worked as his partner and they revealed lots of mysterious cases. The origin of Chuchu shocked many powers and cracked the balance between them. Thus the power battle began. With cases exposed one after another, Chuchu and Xiao Jinyu gradually resolved the world-shaking case that lasted for 18 years. After that, they got married and Chuchu even got approved by the emperor and attained the title of Imperial Coroner. Finally, she finally fulfilled her dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   VIP
   Full

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love