สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mom Wow

   Full
   นักแสดง: Kitty Zhang Li Zefeng Wu Yue Dong Jie Hai Lu Feeling Pan
   It's not easy to be a mom, not to mention a single mom. Zhou Nannan, a single mother, believes that she can give her son Xiaoyang a happy life just on her own. But at the critical juncture of getting her son into a primary school after his graduation from kindergarten, she realizes that all the moms in the kindergarten have their own troubles. The competent career women find themselves fail to be good moms while those full-time housewives who just focus on their husbands and children feel quite ignored. For example, a shop owner who places her unrealized dream on her child and finally pays a prize for her vanity; a young rich girl is directly exposed to the storms of life overnight.Children are childish but moms are also the novice. No one is born to be a mom. Should they cultivate their children into elites at all costs or just let them be? Should those moms give up everything for their kids or be themselves? After misunderstanding, strife and reconciliation, those moms in the kindergarten help their children enter a new life stage of primary school and also gain growth themselves.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Our Times

   Our Times

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   Medical Examiner Dr. Qin:The Survivor

   Dr.Qin speaks for the dead.

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   If I Never Loved You

   If I Never Loved You

   VIP
   Full

   Dating in the Kitchen

   Lin Yushen and Zhao Lusi's sweet love story with food.

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman