สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   Unexpected

   The love adventure of a cartoonist

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   VIP
   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   Full

   The Fox's Summer SS1

   Song Yun and Jiang Chao's Romantic Comedy Love Story

   VIP
   Full

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   Grand Theft in Tang

   Treasure Hunters in Tang Dynasty

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.