สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   VIP
   Full

   My Cat-astrophic Lover

   Cat Falls in Love with Best Actor

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   VIP
   Full

   The Four Daughters of Luoyang

   Lai Yumeng and Yu Yijie Enter Into An Arranged Marriage