สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   Full

   Dragon Day, You're Dead

   Youth memories killing

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo