สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".

   Full

   Oh! My Emperor S1

   The clever girl saves the cold faced emperor.

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   The Untamed Summer Memory

   Sean Xiao and Yibo Wang's happy memories on this summer

   Full

   Grand Theft in Tang

   Treasure Hunters in Tang Dynasty

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   Overlord

   Overlord