สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   The Four Daughters of Luoyang

   Lai Yumeng and Yu Yijie Enter Into An Arranged Marriage

   Full

   Falling in Love

   Falling in Love

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   Rent
   Full

   Deity Of Love

   How Love Starts and Becomes Obsession

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   Full

   Mr. Fox and Miss Rose

   Mr. Fox and Miss Rose