สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full

   City of Streamer

   City of Streamer

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.

   Full

   Nice to meet you

   Townboy Xu Lu fallin love with Boss Yang Gong