สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Great Marriage

   Yang Zi and Qiao Zhenyu unite in marriage

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   VIP
   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   VIP
   Full

   The Eternal Love

   Honest couple sweet love

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   VIP
   Full

   The Untamed Summer Memory

   Sean Xiao and Yibo Wang's happy memories on this summer

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance