สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Fox's Summer SS2

   A sweat love story

   Full

   Unstoppable Youth

   Unstoppable Youth

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   VIP
   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.

   Full

   Please Classmate

   The most harmonious rival group of Eric Xia, Yan Xujia and Zhou Yiran.

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   VIP
   Full

   Unforgettable Love

   Wei Zheming and Hu Yixuan' s signed love