สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Eternal Love

   Honest couple sweet love

   VIP
   Full

   About is Love S2

   Maybe It's Love

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   Heir

   Liu Kaiwei and Jiang Xin's Political Talents

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   The Four Daughters of Luoyang

   Lai Yumeng and Yu Yijie Enter Into An Arranged Marriage

   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   VIP
   Full

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl