สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   My Dear Brothers

   Zhao Ying Bo and Dai Yun Fan Show Crazy Loving Care for Their Younger "Sister"

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   Overlord

   Overlord

   VIP
   updated to 10

   Smile to Life

   Smile to Life

   Full

   Maiden Holmes

   Sebrina Chen and Zhang Linghe's sweet adventure.

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Great Marriage

   Yang Zi and Qiao Zhenyu unite in marriage

   VIP
   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos