สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   Full

   Fall In Love In The Book

   Fall In Love After Marriage

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   VIP
   Full

   Miss Crow With Mr. Lizard

   Romantic love between Allen Ren and Xing Fei

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage