สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   VIP
   Full

   You Are My Glory

   You Are My Glory

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   VIP
   Full

   Forever Love

   Forever Love

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   VIP
   Full

   My Rich Little Brother

   A Cute Little Boy Becomes a Needy Puppy to Persue the Girl He Loves

   Full

   The Heiress

   You Jingru plays the foppish Heiress.