สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Queen

   Full
   นักแสดง: Lai Meiyun June Wu asparagus fern Hu Wei
   Jiang Xiaomeng, an assistant who miserably endured the torture of his president Qin Han, desired a perfect boyfriend like the heroes in TV dramas, while she was seemingly meant to be single. By chance, she was selected as the first beta test player of the game The Destiny, turning into the Ninth Princess of Ruoshui State and seeking true love in the ancient world. In the game, she came across Murong Chen, who looked highly similar to Qin Han. Together, they braved the chaos. After a variety of crises, the spark of true love was ignited, and grew, between them.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love

   VIP
   Full

   Modern Marriage

   Modern Marriage

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   VIP
   Full

   Fairyland Lovers

   Bai Yu leads the wonderful love story in the fantasy world

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   VIP
   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad