สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Miss Crow With Mr. Lizard

   VIP
   Full
   นักแสดง: Allen Ren Xing Fei Wayne Liu Zhao Yihuan Ge Shimin Jun Sheng
   Gu Chuan had a serious car accident and his heart was damaged. So he planted an artificial heart but he can never live an ordinary life like normal people. Gradually he lost his passion in life. Ten years later, Gu Chuan tried to accept his abnormal self and look for hope but failed every time until he met Jiang Xiaoning who is optimistic and energetic despite her miserable childhood. By getting along with each other, Gu Chuan was influenced by Jiang Xiaoning, finding a new way of self-identification and also helped Jiang Xiaoning fulfill her dream.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   "Your Highness" Class Monitor

   Niu Junfeng and Xing Fei Deduce Youth of Inspiration

   VIP
   Full

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   The King's Avatar

   Yang Yang fought for glory

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World