สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Love Destiny

   Full
   นักแสดง: Xu Xiaoshu Liu Yuxuan Yang Yunran Liu Boxu
   Five years ago, Su Xiaohan and Xiao Mo fell in love, while rumors started that Xiao Mo was engaged to the big star Gu Jing. With the “solid” evidence, and Su Xiaohan and Xiao Mo did not confess to each other, Su Xiaohan left for France without any news for five years. She further studied her major-design and won many awards. One day, a person who claimed to be Xu found Su Xiaohan and gave her a chance to participate in the BRD Jewelry Design Competition. After coming back home, she went to the Mingzuanfang Jewelry, whose boss happened to be Xiao Mo. The juniors Meng Mengmeng and Yuan Hao were also in the Company. That year when Su Xiaohan left, Xiao Mo tried to find her but in vain. Because of the promise they made, Xiao Mo established the Mingzuanfang Jewelry Design, and her return is also the plan of Xiao Mo and Yuan Hao. Su Xiaohan still can’t let go and said that she only returned for the BRD competition. Xiao Mo also decided to take it slow in getting back together with her.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   As Long as You Love Me

   Dylan Xiong and Lai Yumeng's sweet love story

   VIP
   Full

   Binary Love

   Straight-A Student Has A Secret Crush on Underachiever Zhuang Dafei

   Here Is My Exclusive Indulge S2

   Here Is My Exclusive Indulge S2

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Full

   Flourish in Time

   Ancy falls in love with Zhang Linghe

   VIP
   Full

   Dear Probationary Girlfriend

   Romance between Kitchen Maid and Domineering CEO

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny

   VIP
   updated to 22

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal