สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Love Destiny

   Full
   นักแสดง: Xu Xiaoshu Liu Yuxuan Yang Yunran Liu Boxu
   Five years ago, Su Xiaohan and Xiao Mo fell in love, while rumors started that Xiao Mo was engaged to the big star Gu Jing. With the “solid” evidence, and Su Xiaohan and Xiao Mo did not confess to each other, Su Xiaohan left for France without any news for five years. She further studied her major-design and won many awards. One day, a person who claimed to be Xu found Su Xiaohan and gave her a chance to participate in the BRD Jewelry Design Competition. After coming back home, she went to the Mingzuanfang Jewelry, whose boss happened to be Xiao Mo. The juniors Meng Mengmeng and Yuan Hao were also in the Company. That year when Su Xiaohan left, Xiao Mo tried to find her but in vain. Because of the promise they made, Xiao Mo established the Mingzuanfang Jewelry Design, and her return is also the plan of Xiao Mo and Yuan Hao. Su Xiaohan still can’t let go and said that she only returned for the BRD competition. Xiao Mo also decided to take it slow in getting back together with her.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   My Little Happiness

   Xing Fei and Daddi Tang's sweet love story.

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   Just Fiancée

   The Contract Lover - Fake Relationship and True Love

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations