สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Operation Special Warfare

   Full
   นักแสดง: Gao Weiguang HuBingqing Chi Ningning Leon Li
   Qin Guan, the Special-duty Squadron Leader of the Armed Police Corps, eager for revenge, failed to rescue hostages in an operation. The terrorist Blood Wolf escaped and the hostages were killed. Qin was demoted. The Army decided to recruit female soldiers into the Squadron. When receiving the recruits, Qin witnessed Ning Meng, a female college student majoring in martial arts, upholding justice in the street. He praised her skills and convinced her to join the Squadron. Ning's roommates, Chen Xuan and Liu Zhenzhen, decided to join with her. In the army, Qin turned into a strict and cruel coach. After their training, the three were assigned to the newly founded Special-duty Squad 8, and the captain was Qin Guan. Squad 8 was a top-notch unit whose members were highly skilled. In several confrontations with Blood Wolf, many terrorist attacks were resolved, though at a heavy price of blood and sacrifice. As the ignorant girls grew up and became true soldiers, the vicious terrorists were finally eradicated and the conspiracy of the international terrorist organization was foiled. They defended the honor of the country and protected the people.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Fox's Summer SS2

   A sweat love story

   Full

   Moonshine and Valentine

   Song Qian and Huang Jingyu love for thousand years.

   Full

   Cold Case

   Four policewomen reveal the truth of the cold case

   VIP
   Full

   Be With You

   Bossy female president flirts with arrogant childe.

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   VIP
   Full

   Ancient Love Poetry

   Zhou Dongyu and Xu Kai deliver unique immortals love.

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love