สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Biography of the Specimen 4: Bones of the dead

   นักแสดง: YujingLu HaoruiYu LeiYu CanCui LeiYang Tang Qin CairuiLi BinLuo
   After San Huo wakes up, she found the owner had many things to hide from herself. Sanhuo planned to take Jiangliuer and other people to leave Tiandu City, but found that drunken Laosha was kidnapped by Baiguji, and the chips is to exchange rivers with people. Lie sets up a trap with San Huo to capture the Baiguji. In order to get information, the people decided to take Baiguji to find a peeping old man who could peep at her memory. But they found the sad past of Baiguji. At the critical moment, Galuro interrupted the people. Later, the owner of the museum fought with Galuro. At last, he was stopped by the mysterious man of the owner of the annexed hall. The owner of the hall told her tribe to return. Shun lotus brake, the three fire brings everyone to rush home.

   แนะนำสำหรับคุณ

   The Legend of Yang Jian

   Yang Jian incarnated as a fighter priest erupts hormones

   VIP

   The Seven Swords

   Who dares to battle when Swords Youlong and Qinggan are out.

   VIP

   Mermaid Bound

   Zhang Yuxi turns into a fish demon

   The Waiting

   The purest affectional film in the year of 2019

   Earth Traveler Sun

   Earth Traveler Sun led the expedition team goes to the tomb for treasures.

   Strange Stories of Male Fox 2

   Love from the past to live

   VIP

   The Unbeatable

   Prequel for Legend of Fei

   Strange Girl

   Princess adventure

   Biography of the Specimen 5: Fate Battle

   The Mutants were betrayed and the crisis was solved.