สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   City of Streamer

   VIP
   Full
   นักแสดง: Jing Tian Xu Weizhou ChaoJing Karina Hai Keanu Chi Faye Wang
   Set in the Shanghai Shores at the beginning of the 20th century, where warlords begin to seize their powers; many heroes emerge, and revolutionary movements begin to rise. Making use of their wealth, the influential Rong family often abused their powers to commit various heinous crimes. In order to uphold justice, Feng Shizhen decide to embark on the road of revenge. She successfully sneaked into the Rong family, and became a tutor of the young master Rong Jiashang. However, in the midst of testing and making use of each other, Feng Shizhen slowly finds herself falling for the enemy's son. When the truth of the injustice and grievances that happened twenty years ago begin to surface, the two lovers who were initially in two different camps work together to brave through numerous hurdles, and ultimately reveal the shocking truth.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   You Are My Starlight

   The girl reborn from the fire

   VIP
   Full

   Ex-Wife Stop

   Cool CEO Becomes Loyal to Get His Ex-Wife Back

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Deep in My Heart

   A Mystery is looming!

   Full

   Novoland: The Castle in the Sky S2

   Novoland: The Castle in the Sky S2