สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Novoland: Pearl Eclipse

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Mi ChenWeiting Xu Kaicheng Chen Xiaoyun Wang Sen Yuan Yuxuan
   During the reign of Emperor Tianxiang in Dazheng, the tax on pearls was heavy. Ye's father asked Ye Haishi to go to the sea to lure the merfolk to the surface in order to get enough pearls for the tax. When the merfolk, Lang Huan, gave Haishi a box of pearls, the cruel officials wanted to take the pearls for themselves and destroyed the village. At the critical time, Ye Haishi was saved by Fang Zhu. She became Fang Zhu's second apprentice as a boy and changed her name to Fang Haishi. During her years with Fang Zhu, Fang Haishi learned all her skills, being able to protect the peace of the Dazheng and achieving battle achievements. She got feelings for Fang Zhu after experiencing many dangers. But Fang Zhu was unable to respond because of his mission of guarding Emperor Xu and Dazheng. Later, Fang Zhu was forced to reveal Haishi's identity as a woman to protect her, and sent her to Emperor Xu. The relationships between them became complicated.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Hello Mr. Gu

   Hello Mr. Gu

   Full

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   Legend of Two Sisters in the Chaos

   VIP
   Full

   The Untamed

   Starring Xiaozhan and Wangyibo

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   Preview

   Love Like the Galaxy

   Wu Lei and Zhao Lusi Are Full of Enthusiasm

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng