สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Novoland: Pearl Eclipse

   VIP
   Full
   นักแสดง: Yang Mi ChenWeiting Xu Kaicheng Chen Xiaoyun Wang Sen Yuan Yuxuan
   During the reign of Emperor Tianxiang in Dazheng, the tax on pearls was heavy. Ye's father asked Ye Haishi to go to the sea to lure the merfolk to the surface in order to get enough pearls for the tax. When the merfolk, Lang Huan, gave Haishi a box of pearls, the cruel officials wanted to take the pearls for themselves and destroyed the village. At the critical time, Ye Haishi was saved by Fang Zhu. She became Fang Zhu's second apprentice as a boy and changed her name to Fang Haishi. During her years with Fang Zhu, Fang Haishi learned all her skills, being able to protect the peace of the Dazheng and achieving battle achievements. She got feelings for Fang Zhu after experiencing many dangers. But Fang Zhu was unable to respond because of his mission of guarding Emperor Xu and Dazheng. Later, Fang Zhu was forced to reveal Haishi's identity as a woman to protect her, and sent her to Emperor Xu. The relationships between them became complicated.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love