สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Ancient Love Poetry

   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhou Dongyu Xu Kai Liu Xueyi Li Zefeng Lai Yi Fu Xinbo JennyZhang
   When commoners encounter difficulties, they will prey for Gods, but what if Gods meet obstacles? It tells the deep love and hardship between one of the four true Gods Bai Jue and Shang Gu. With Shang Gu’s growth as basic thread, this magnificent God thrives from humble newbie to the decisive immortal which still couldn’t break the shackle of fate. God lives long and has deep-rooted love. Man would destroy everything for the live of hers, while someone would wait silently for 60 thousand years and finally present her all lives of three realms with his own. Under the broad realm, will she be able to bear this everlasting love that transcends three lives?

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   Full

   Love in Between

   Love in Between

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   VIP
   Full

   Put Your Head On My Shoulder

   It was adapted from the same series of novels as "A Love so Beautiful"

   Full

   My Queen

   Lai Meiyun Hits on Double-dealer Arrogant Man