สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Ancient Love Poetry

   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhou Dongyu Xu Kai Liu Xueyi Li Zefeng Lai Yi Fu Xinbo JennyZhang
   When commoners encounter difficulties, they will prey for Gods, but what if Gods meet obstacles? It tells the deep love and hardship between one of the four true Gods Bai Jue and Shang Gu. With Shang Gu’s growth as basic thread, this magnificent God thrives from humble newbie to the decisive immortal which still couldn’t break the shackle of fate. God lives long and has deep-rooted love. Man would destroy everything for the live of hers, while someone would wait silently for 60 thousand years and finally present her all lives of three realms with his own. Under the broad realm, will she be able to bear this everlasting love that transcends three lives?

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   VIP
   Full

   Rebirth For You

   Legendary Story of Ju Jingyi and Joseph Zeng

   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   The Untamed Top 10 Scenes

   The Untamed Top 10 Scenes

   VIP
   Full

   Sword Snow Stride

   Sword Snow Stride

   VIP
   Full

   Who Rules The World

   Who Rules The World