สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Ancient Love Poetry

   VIP
   Full
   นักแสดง: Zhou Dongyu Xu Kai Liu Xueyi Li Zefeng Lai Yi Fu Xinbo JennyZhang
   When commoners encounter difficulties, they will prey for Gods, but what if Gods meet obstacles? It tells the deep love and hardship between one of the four true Gods Bai Jue and Shang Gu. With Shang Gu’s growth as basic thread, this magnificent God thrives from humble newbie to the decisive immortal which still couldn’t break the shackle of fate. God lives long and has deep-rooted love. Man would destroy everything for the live of hers, while someone would wait silently for 60 thousand years and finally present her all lives of three realms with his own. Under the broad realm, will she be able to bear this everlasting love that transcends three lives?

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Eternal Love S3

   The eighth prince returns again with his wife.

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   VIP
   updated to 18

   Deity Of Love

   How Love Starts and Becomes Obsession

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   Designated Love

   Designated Love

   VIP
   Full

   My Girlfriend is an Alien

   The encounter between overbearing boss Xu Zhixian and an alien girl

   VIP
   Full

   You Are My Destiny

   You Are My Destiny