สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full
   นักแสดง: Zhang Yaqin Ren Youlun ChenXijun
   "Mr. Fox and Miss Rose" is a youth fantasy romance comedy which is mainly about the urban love story of Wonder Woman and a jewelry explorer. Gao Zhenhe, a straight man, was make his living by exploring high-end gemstones. He accidentally dropped off the cliff and found a place under the cliff where a primitive tribe was located. After the female tribe leader Xingyue rescued Gao Zhenhe, she wanted Gao Zhenhe to be her man. In order to obtain the rare gems of the tribe, Gao Zhenhe pretended to marry Xingyue. After obtaining the gems, he fled back to the city and Xingyue went to the big city alone to find him and gems, which led to a series of stories.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   Full

   Great Marriage

   Yang Zi and Qiao Zhenyu unite in marriage

   Full

   The Love Equations

   The Love Equations

   Full

   Pretty Man

   Bossy Ziqi Xiong chase his lovly wife for ten years

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   About is Love

   Saixixi and Xuxiaonuo show their sweet love

   Full

   The Demon Master

   Chuxia and Qilu sweet couple come back again

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend