สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full
   นักแสดง: Zhang Yaqin Ren Youlun ChenXijun
   "Mr. Fox and Miss Rose" is a youth fantasy romance comedy which is mainly about the urban love story of Wonder Woman and a jewelry explorer. Gao Zhenhe, a straight man, was make his living by exploring high-end gemstones. He accidentally dropped off the cliff and found a place under the cliff where a primitive tribe was located. After the female tribe leader Xingyue rescued Gao Zhenhe, she wanted Gao Zhenhe to be her man. In order to obtain the rare gems of the tribe, Gao Zhenhe pretended to marry Xingyue. After obtaining the gems, he fled back to the city and Xingyue went to the big city alone to find him and gems, which led to a series of stories.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   Full

   Sweet First Love

   Ryan Ren and Kabby Xu’s love story.

   Full

   Pretty Man S2

   Dylan and Lai Yumeng show the painful love after marriage.

   VIP
   Full

   Forget You Remember Love

   country girl's pure and fresh love

   Full

   The Fox's Summer SS1

   Song Yun and Jiang Chao's Romantic Comedy Love Story

   Full

   Dragon Day, You're Dead SS2

   The bossy guy spoils her girl more, but the third person appears in their love.

   Full

   Shining Like You

   Shining Like You

   VIP
   Full

   Lie To Love

   Lie To Love

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl