สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full
   นักแสดง: Zhang Yaqin Ren Youlun ChenXijun
   "Mr. Fox and Miss Rose" is a youth fantasy romance comedy which is mainly about the urban love story of Wonder Woman and a jewelry explorer. Gao Zhenhe, a straight man, was make his living by exploring high-end gemstones. He accidentally dropped off the cliff and found a place under the cliff where a primitive tribe was located. After the female tribe leader Xingyue rescued Gao Zhenhe, she wanted Gao Zhenhe to be her man. In order to obtain the rare gems of the tribe, Gao Zhenhe pretended to marry Xingyue. After obtaining the gems, he fled back to the city and Xingyue went to the big city alone to find him and gems, which led to a series of stories.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   Full

   Doctor of Traditional Chinese Medicine

   Many excellent actors work together to promote the spirit of being a doctor.

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   VIP
   Full

   Love Scenery

   Love Scenery

   Full

   Unexpected

   The love adventure of a cartoonist

   Full

   Master Devil SS2

   Extremely Sweet love of Overbearing Boss

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   Full

   Parallel Love

   Parallel Love

   Full

   The Big Boss

   Study of slag(class monitor)VS curve wrecker(school hunk)