สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Mr. Fox and Miss Rose

   Full
   นักแสดง: Zhang Yaqin Ren Youlun ChenXijun
   "Mr. Fox and Miss Rose" is a youth fantasy romance comedy which is mainly about the urban love story of Wonder Woman and a jewelry explorer. Gao Zhenhe, a straight man, was make his living by exploring high-end gemstones. He accidentally dropped off the cliff and found a place under the cliff where a primitive tribe was located. After the female tribe leader Xingyue rescued Gao Zhenhe, she wanted Gao Zhenhe to be her man. In order to obtain the rare gems of the tribe, Gao Zhenhe pretended to marry Xingyue. After obtaining the gems, he fled back to the city and Xingyue went to the big city alone to find him and gems, which led to a series of stories.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   Flipped

   Adoring to you is the beginning of lifelong romance

   VIP
   Full

   The Oath of Love (TV Ver.)

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Ice Fantasy Destiny

   William Feng and Zhang Yuqi cross the world

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   VIP
   Full

   The Autumn Ballad

   The Autumn Ballad

   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.