สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full
   นักแสดง: Kabby Xu Chen Jingke Z Ryan Zhao Yaoke Zhou Yiran
   This play is produced by Tencent Penguin Pictures and adapted from one of Wang Pei's novels. It tells the story of a brave and kind girl who is the daughter of a general and a young emperor who is between hammer and anvil. They fight with each other from the beginning, while fall in love with each other gradually after conquering lots of difficulties. Together, they have a sweet love story while striving for the country and the people and forging ahead.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Midsummer is Full of Love

   Yang Chaoyue and Timmy Xu's sweet love story.

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic

   Full

   Love Once Again

   Domineering Agent Conquers Young Star

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   Full

   Joy of Life

   Zhang Ruoyun was trapped in court with a risky life

   VIP
   Full

   The Oath of Love

   Yang Zixiao Zhan performs youth in screen for the first time

   VIP
   updated to 22

   Farewell Vivian

   When a planned boy meets a smart and quick-witted girl