สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full
   นักแสดง: Kabby Xu Chen Jingke Z Ryan Zhao Yaoke Zhou Yiran
   This play is produced by Tencent Penguin Pictures and adapted from one of Wang Pei's novels. It tells the story of a brave and kind girl who is the daughter of a general and a young emperor who is between hammer and anvil. They fight with each other from the beginning, while fall in love with each other gradually after conquering lots of difficulties. Together, they have a sweet love story while striving for the country and the people and forging ahead.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Eternal Love S2

   The warm-heartedness Couple are so sweet

   VIP
   Full

   Designated Love

   Designated Love

   Full

   The Dark Lord

   Xu Haiqiao Song Zuer fight against Bully

   VIP
   Full

   Twisted Fate of Love

   Sun and Kim fall in love across the time and space.

   Full

   The Life of the White Fox

   A thousand year-old fox meet a lively girl

   Full

   Legend of the Phoenix

   He Hongshan and Xu Zhengxi staged sadomasochism

   VIP
   Full

   You Complete Me

   Hu Yitian and Qiao Xin have a love-hate relationship.

   VIP
   Full

   Cute Programmer

   Cute Programmer

   Full

   A Love So Romantic

   A Love So Romantic