สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full
   นักแสดง: Kabby Xu Chen Jingke Z Ryan Zhao Yaoke Zhou Yiran
   This play is produced by Tencent Penguin Pictures and adapted from one of Wang Pei's novels. It tells the story of a brave and kind girl who is the daughter of a general and a young emperor who is between hammer and anvil. They fight with each other from the beginning, while fall in love with each other gradually after conquering lots of difficulties. Together, they have a sweet love story while striving for the country and the people and forging ahead.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   The Love by Hypnotic

   Fang Yilun and Lingmeishi Deduce Laughing Love

   VIP
   Full

   Eternal Love of Dream

   Dili Reba and Gao Weiguang love again

   Full

   Mermaid Prince

   Mermaid Prince

   Full

   Female CEO Love Me

   Beautiful Female CEO Breaks the Heart of Salesman

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   Rent
   updated to 10

   The Queen System

   Reborn Actress Becomes Empress

   Full

   Operation Special Warfare

   The Story of Vengo and Hu Bingqing in the Army