สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Unexpected

   Full
   นักแสดง: AustinLin HaofeiLi JunjieHuang U.linHuang
   It tells the story of the cartoonist He Jie who goes through his own comic book "Crystal Love" to save his female partner's love story. As the leading lady in the comic book Crystal Love, Huang Yilin's Pei Encai is a fantasy figure, which conforms to every boy's fantasy. In comics, it is official CP with hero, Yuan Cheng, but because of the way of solving it, the rhythm of all stories is disrupted. Pei Encai began to wonder if he really loved Yuan Cheng after he had gone crazy in pursuit of the hero. After unloading the woman's aura, Pei Encai became a "female man". Instead, a series of actions surprised the princess who thought she was the source of her illness, and began to like her, and the final outcome of how people wait and see.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   The Legend of Jinyan

   The Legend of Jinyan

   VIP
   Full

   Love At First Taste

   Romance between an Alien Prince and a Young Girl

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S3

   Please Don't Spoil Me S3

   Full

   Young and Beautiful

   Xu Kaicheng chases Crystal Zhang for ten years.

   Full

   Oh! My Emperor S2

   Love story cross 1000 years

   VIP
   Full

   I Am The Years You Are The Stars

   I Am The Years You Are The Stars

   VIP
   Full

   Once We Get Married

   Wang Ziqi and Wang Yuwen’s Love from Contrast

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss

   Full

   You are the Miracle

   Ji Xiaobing holds hands with Gong Wanyi to find love and arrest the criminal