สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Miss The Dragon

   VIP
   Full
   นักแสดง: Dylan Wang Zhu Xudan Pan Meiye Zhu Zanjin Dai Wenwen Katherine Yang
   A young maidservant named Liu Ying saves a snake on behalf of her young mistress in a chance encounter. However, the snake turns out to be a thousand-year ancient dragon named Yuchu Longyan, who now wants to marry her to repay her kindness. The two's lives then become entangled with each another as their love transcends over three lifetimes.

   แนะนำสำหรับคุณ

   Full

   See You Again

   Tang Yan and Shawn Dou go back to the past and look for the true love

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   VIP
   Full

   The Imperial Coroner

   Female coroner solves cases with conservative lord

   Full

   Dreaming Back to the Qing Dynasty

   Li Randi and Wang Anyu perform legendary love

   VIP
   Full

   Wife's Revenge

   Wife's Revenge

   Full

   My Love From the Ocean

   A magical love story

   VIP
   Full

   Douluo Continent

   Douluo Continent

   Full

   The Kangks Show

   The Kangks Show

   Full

   Master Devil SS1

   Sweet love Drama of Overbearing Gen Z Boss