สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   Miss The Dragon

   VIP
   Full
   นักแสดง: Dylan Wang Zhu Xudan Pan Meiye Zhu Zanjin Dai Wenwen Katherine Yang
   A young maidservant named Liu Ying saves a snake on behalf of her young mistress in a chance encounter. However, the snake turns out to be a thousand-year ancient dragon named Yuchu Longyan, who now wants to marry her to repay her kindness. The two's lives then become entangled with each another as their love transcends over three lifetimes.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   To Get Her

   National idol debut in ancient times

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Villa Kristal

   Villa Kristal

   Full

   Love is Deep

   Male doctor from the galactophore department pursues love from his cute girlfriend

   Full

   Miss Gu Who Is Silent

   A nice suspense drama with the cat and mouse chasing love.

   VIP
   Full

   Prince of Lan Ling

   Lin Yichen dote-on Feng Shaofeng

   VIP
   Full

   Campus Ace

   In Love with the Campus Handsome