สแกนรหัส QR เพื่อดาวน์โหลดแอพมือถือ!

เรียนรู้เพิ่มเติม
 • ไม่มีประวัติเล่น
 • ไทย

   My Dearest Boss

   VIP
   Full
   นักแสดง: Guo Jianan kitty Gong Chen Siqi Zhou Qianxiao
   Yu Xingchui, a dedicated office worker who inherited ten million inheritance houses, accidentally became a neighbor with his boss Liu Yu'an, so he began to fight with Liu Yu'an in the workplace and neighborhood life. And in the process, the couple fell in love with each other. At this time, Liu Yu'an's mother, Yang Xu, who had disappeared for many years, came to the door, and she was the one who arranged for Yu Xingchui to live in this house behind the scenes. Yang Xu told Yu Xingchui that her father jumped from the high building in charge of Liu Yuan, but left a huge shadow on Liu Yuan. Yu Xingchui, who learned the truth, understood Yang Xu's good intentions and helped Liu Yuanan out of the haze, and finally the two came together.

   แนะนำสำหรับคุณ

   VIP
   Full

   If I Never Loved You

   If I Never Loved You

   VIP
   Full

   The Romance of Tiger and Rose

   Cute princess falls for the tsundere prince

   VIP
   Full

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   A Female Student Arrives at the Imperial College

   VIP
   Full

   Hello, The Sharpshooter

   Hu Yitian and Xing Fei's sweet love

   VIP
   Full

   Dance of the Phoenix

   Xu Kaicheng and Yang Chaoyue's love story in the mythical realm.

   VIP
   updated to 12

   My Rich Little Brother

   A Cute Little Boy Becomes a Needy Puppy to Persue the Girl He Loves

   VIP
   Full

   A Girl Like Me

   Guan Xiaotong meets Neo Hou

   Full

   The Gravity of A Rainbow

   ‎Godfrey Tsao and Xuan Lu explain what is love

   VIP
   Full

   Please Don't Spoil Me S2

   Please Don't Spoil Me S2

   VIP
   Full

   Mr. Honesty

   Playful assistant and the domineering president's battle with "lies".